Ing. Pavel Makovec se stal členem dozorčí rady společnosti Snapcore a.s.

Ing. Pavel Makovec se stal v únoru 2019 členem dozorčí rady společnosti Snapcore a.s.

Vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze. Po ukončení studií vyučoval v letech 1978 – 1991 politickou ekonomii, obecnou ekonomickou teorii a makroekonomii. V roce 1991 absolvoval přípravné studium expertů pro činnost nově obnovované Praha pražské burzy cenných papírů na London Stock Exchange (Emerging Markets Training Programme), uzavřené měsíční stáží na londýnské burze.

V letech 1991 – 1999 pracoval nejprve jako bankovní disponent, následně jako vedoucí odboru emisí cenných papírů a nakonec jako ředitel divize investičního bankovnictví v České spořitelně, a.s.. V letech 1999 – 2002 působil jako předseda představenstva ve společnosti EPIC Securities, a.s., licencovaného obchodníka s cennými papíry, člena Burzy cenných papírů v Praze (BCPP. Mezi lety 2002 a 2005 se věnoval vedení pražské pobočky Leader Investments, Inc., Arlington Heights , Illinois, USA. V letech 2005 – 2006 za Tvrdíkova a Lašákova působení vedl oddělení dlouhodobého financování a treasury Českých aerolinií, a.s.

V letech 2008 – 2018 byl předsedou představenstva a výkonným ředitelem fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřeného investičního fondu,a.s. V roce 2017 Makovec jako leader strany Dobrá volba 2016 za Jihomoravský kraj neúspěšně kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Pravidelně publikuje na Idnes.cz, Pravednes.sk a ve Vlasteneckých novinách.

Zdroj Wikipedia