Inflace znehodnocuje úspory – řešením mohou být investiční fondy

11. 02. 2019

Také máte pocit, že z vašich úspor pomalu ukrajuje inflace? Úroky na bankovních účtech jsou v současné době velmi nízké. Inflace sice v současnosti neroste nijak rychlým tempem, přesto je její nárůst větší než úroky na bankovních účtech.

To je také jedním z důvodů, proč se stále více lidí poohlíží po lepších možnostech zhodnocení svých úspor, než jsou bankovní účty.

Investiční fondy ochrání úspory před inflací

Jako jedno z mála řešení, které vám opravdu pomůže zajistit se do budoucna, se ukazuje uložení volných finančních prostředků do cenných papírů. Svět investic do cenných papírů a akcií je ale pro běžného člověka příliš složitý. Přesto však existuje řešení i pro běžné lidi, které se jmenuje investiční fondy.

Jak fungují investiční fondy

Z pohledu vás jako investora se investiční fondy téměř nijak neliší od běžných termínovaných vkladů. Namísto vložení peněz na účet si však koupíte podílové listy, které budou uloženy na vašem účtu cenných papírů, například v bance. Správce investičního fondu poté vaše prostředky investuje v souladu s pravidly fondu, tak aby vám vložené prostředky přinesly co největší zisk.

Pravidla investičních fondů a finanční instrumenty, do kterých fondy investují, jsou u každého fondu jiné. Některé investují například do státních dluhopisů, které přinášejí stabilní příjem prakticky bez rizika, avšak s jen nízkým zhodnocením. Jiné fondy naopak investují do rizikovějších obchodů s akciemi, které ovšem mohou přinést mnohem vyšší zisk.

Výhody investičních fondů

• Lepší zhodnocení vložených prostředků. Investiční fondy mají v průměru mnohem vyšší výnosy, než termínované vklady.
Zisk se nemusí danit. Pokud  prodáte podílové listy, které jste vlastnili déle než 3 roky, nemusíte ze zisku platit žádnou daň.
• Profesionalita. Investiční fondy zaměstnávají týmy analytiků, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti a disponují lepšími informacemi, než k jakým může dostat individuální investor. Díky vyššímu objemu financí, které fondy spravují, mohou navíc část investic provádět za výhodnějších podmínek.
• Transparentnost a bezpečí. Investiční fondy podléhají regulaci EU. Fondy mají povinnost zveřejňovat informace o své investiční strategii a možných rizicích. Musejí také investory pravidelně informovat o svém hospodaření. Díky transparentnosti tak nemusíte mít strach, že o vložené prostředky přijdete.

Do jakých fondů investovat?

Záleží na povaze každého investora a jeho ochotě riskovat. Někdo je opatrný, a volí menší zhodnocení s minimálním rizikem. Investoři, kteří jsou ochotni více riskovat, a chtějí na fondu vydělat co nejvíce, volí investice do rizikovějších fondů, které nabízejí opravdu vysoké zhodnocení vložené částky, ale také riziko ztráty.

Ať už zvolíte opatrnou či rizikovou investiční strategii, popřípadě jejich kombinaci, investiční fondy zhodnotí vaše volné finanční prostředky mnohem lépe, než kterýkoli dostupný spořicí účet.

Zpět na Archiv článků


Dne 1. 4. 2024 proběhlo sloučení (fúze) SNAPCORE a.s. se společností SNP INVEST, investičním fondem. Výsledkem je vytvoření jedné společnosti, která se stává nástupcem obou původních. Společnost SNAPCORE a.s. tímto zanikla a veškerá práva, povinnosti a závazky přešly na společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejen k proběhlé fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní důvěru. A nově jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na novou kapitolu.


Zavřít | Navštívit snpinvest.cz