Jak fungují fondy kvalifikovaných investorů

11. 02. 2019

S tím jak v České republice přibývá lidí, kteří řeší kam investovat vydělané peníze, roste i obliba Fondů kvalifikovaných investorů. Fond kvalifikovaných investorů je investiční nástroj, který umožnuje zhodnotit vaše volné finanční prostředky efektivnějším způsobem, než ostatní typy investičních fondů, není však dostupný pro každého. Jak už název napovídá, vstup do fondu je povolen pouze takzvaným kvalifikovaným investorům.

Jak se stát kvalifikovaným investorem

U kvalifikovaného investora se předpokládá, že už má s investováním zkušenosti a této problematice dostatečně rozumí. Musíte mít také dostatečně velký kapitál. Pro získání statusu kvalifikovaného investora musíte mít k dispozici minimálně 1 milion korun, a zároveň musíte prokázat administrátorům fondu, že tato investice odpovídá vašemu finančnímu zázemí. Musíte také vyplnit test, který prověří vaše odborné znalosti. Pokud můžete investovat více než 3,2 milionu, nemusíte vyplňovat test, ale zpravidla stačí čestné prohlášení, že problematice rozumíte a jste si vědomi rizik.

Proč investovat do fondu kvalifikovaných investorů

Investování do fondů kvalifikovaných investorů přináší určité výhody. Především je to zvýhodněná sazba daně z příjmů právnických osob, která činí 5 %, oproti standardní sazbě
19 %. Další výhodou jsou mnohem širší možnosti investičních strategií. Fondy kvalifikovaných investorů vkládají aktiva například do pozemků, či do akcií společností, s nimiž se veřejně neobchoduje na burze (tzv. private equity funds). Některé z fondů se orientují na správu a pronájem nemovitostí, jiné investují například do umění, automobilových veteránů, nebo dokonce archivního vína.

Tento typ investice může přinést vyšší zhodnocení vložených prostředků, přináší sebou i jistá omezení. Jedním z nich je omezená likvidita, z fondu nelze vystoupit kdykoli, ale například až po půl roce.  Z tohoto důvodu je tento typ investování vhodnější spíše pro delší časový horizont.

Zpět na Archiv článků


Dne 1. 4. 2024 proběhlo sloučení (fúze) SNAPCORE a.s. se společností SNP INVEST, investičním fondem. Výsledkem je vytvoření jedné společnosti, která se stává nástupcem obou původních. Společnost SNAPCORE a.s. tímto zanikla a veškerá práva, povinnosti a závazky přešly na společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejen k proběhlé fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní důvěru. A nově jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na novou kapitolu.


Zavřít | Navštívit snpinvest.cz