Trh s vymáháním nesplacených pohledávek čeká dynamický vývoj, píše ředitel MBA Consult Viktor Voděnko

Trh s vymáháním pohledávek v Asii projde brzy obrovskou změnou a rychlým vývojem. Může za to současná krize způsobená světovou pandemií.

Uzavřené hranice, omezení pohybu, propadající se příjmy a rostoucí dluhy. To je realita, která postihla lidi napříč světem. Mnoho ekonomik se kvůli současné situaci ocitlo v krizi. Jinak tomu není ani v Asii, kde dosud přetrvávají nejrůznější vládní nařízení. „Je ale jasné, že ekonomika prochází silnou bouří, která nevyhnutelně zasáhne obyčejné lidi, především ty ve finanční tísni,“ uvádí ve svém článku publikovaném na síti LinkedIn výkonný ředitel společnosti MBA Consult Viktor Voděnko.

Mnoho vlád a zákonodárců si láme hlavu nad tím, jak podpořit ekonomiku země a pomoci občanům, kteří čelí špatné finanční situaci. Státy zavádějí nejrůznější opatření pro podporu podniků, kterých se krize dotkla: dotace, finanční pomoc, odklady daní, povinné příspěvky a mnoho dalších.  „Jedno je však jasné: dluhy budou přibývat a bude nutné s nimi pracovat,“ dodává Voděnko.

A právě odpovědnost za finanční stabilitu spadá přímo na věřitele. Etické vymáhání pohledávek a profesionalita se proto stanou prioritou. Je zřejmé, že se poptávka po takových externích službách bude rychle zvyšovat. „Velmi brzy trh přitáhne pozornost politiků a regulačních orgánů. Předpokládáme změny v legislativě ohledně přijatelných způsobů a metod práce s dluhy,“ uvádí Voděnko. Regulace se podle něj výrazně zpřísní – státní úřady se zaměří na proces práce s dlužníky a jejich ochranu. A jak to tak bývá, ti, co se rychle přizpůsobí, přetrvají.

I tento trh ovládne automatizace. Změnou projdou i státní úřady. Na hřišti tak zůstanou jen ti hráči, kteří budou schopni rychle reagovat na dynamicky se měnící trh a jeho vstup do online prostředí. Přežijí ti, kteří budou schopni připravit příslušnou infrastrukturu, zajistit bezpečnost komunikace a implementovat zásady etického vymáhání pohledávek. Dalším krokem bude nevyhnutelně vytvoření zastřešující organizace, která bude tyto společnosti sdružovat a určovat společné standardy a normy.

Díky těmto opatřením se společnosti zaměřující se na vymáhání pohledávek zbaví obrazu nemilosrdných vymahačů, kteří se nezajímají o osud dlužníků. Místo toho se přiblíží k obrazu finančního poradce, který může pomoci každému dlužníkovi najít lepší cestu ze svízelných podmínek zadlužení. Trh se zkrátka v tomto ohledu nevyhnutelně zcivilizuje.

Zpět na Archiv článků