MBA Consult: výsledky za první pololetí 2020

12. 08. 2020

V meziročním srovnání (leden – červen) si naše společnost MBA Consult vedla lépe než v roce předešlém. I tak je však její růst poznamenán současnou pandemií.

Krize ovlivnila ambiciózní plány růstu pro rok 2020. Souhrnné výsledky za první polovinu letošního roku však překonaly výkonnost ve stejném období roku loňského.

Koronavirová krize se projevila na různých trzích v různý čas. Únor byl nejhorším měsícem pro čínskou pobočku MBAC, zatímco ostatní pobočky byly úspěšné. Nejvyššího obratu bylo v únoru dosaženo například v Indonésii (127 tisíc eur), Filipínách (90 tisíc eur), Rusku (891 tisíc eur) a Česku (199 tisíc eur). V březnu pak oznámila karanténu většina zemí, ve kterých MBA Consult operuje. I tak ale skončily pobočky v Indii, Rusku, Česku, na Filipínách a Slovensku kladným provozním ziskem (EBIT). Kvůli klesajícím příjmům bylo vedení společnosti nuceno zavést opatření na snižování nákladů. Část poboček proto musela udělat personální škrty.

Od dubna se situace začala postupně zlepšovat. V květnu překonal celkový obrat skupiny 1,7 milionu eur. Odhadovaný obrat za červen je přibližně 1,9 milionu EUR s 30% provozním ziskem.

Zpět na Archiv článků