Září, další úspěšný měsíc pro r2p Singapore

Stejně jako předešlé měsíce, i srpen byl pro naši společnost r2p Singapore, která se specializuje na analýzu a odkup nesplacených pohledávek, úspěšným měsícem.

Aktuálně máme pod naší správou již 21 porfolií diverzifikovaných v různých částech světa počínaje Asijským regionem, přes Evropu a končící Amerikou. Konkrétně se jedná o filipínský a indonéský trh, Kazachstán, Česko, Slovensko a USA.

Nově jsme v září nabyli portfolia Danabijak IV. V hodnotě 516 014 eur. Jedná se o indonéskou společnost zaměřující se na krátkodobé půjčky.

S portfolii ve všech zemích jsme v září dosáhli 100,30 % plánu čistého sběru. Tento úspěch podporují jak výborné výsledky správy portfolia, které jsme odkoupili v České republice (plán jsme splnili na 171,85 %), tak i na Slovensku (165 %). Uspokojivé výsledky však hlásí i ostatní trhy

Zpět na Archiv článků