MBA Consult se rozrůstá. Otevírá první pobočku v Jižní Americe

17. 12. 2020

Česká společnost MBA Consult roztahuje křídla. V rámci expanze na další trhy vznikla divize MBA Debt Collection Services v Mexiku jakožto první pobočka v Latinské Americe. Společnost se bude taktéž soustředit na inkaso a správu nesplacených pohledávek.

„Trh v Jižní Americe nabízí nové investiční příležitosti, které můžeme efektivně využít díky zkušenostem získaným z předešlých zemí, ve kterých již působíme,“ říká ředitel MBA Debt Collection Services Vasilily Nazarov. Společnost bude fungovat v těsné spolupráci s r2p LA&CS, která se zaměřuje na analýzu a následný odkup pohledávek v Jižní Americe. Po odkupu předá r2p LA&CS portfolia do správy MBA Debt Collection Services, která disponuje potřebnými nástroji a know how pro vymáhání nesplacených pohledávek. Obě společnosti zastřešuje česká značka Snapcore.

Diverzifikace portfolií v různých částech světa nabízí větší stabilitu pro investory i celkový byznys. V případě lokálního problému je totiž společnost schopna profitovat na základě portfolií z jiných zemí a tím pokrýt a vyřešit vzniklá rizika. V současnosti funguje M.B.A. Consult Group ve 10 zemích. Kromě Mexika se jedná o USA, Slovensko, Českou republiku, Kazachstán, Rusko, Indii, Indonésii, Čínu a Filipíny.

Zpět na Archiv článků