Fond kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV nabízí eurové akcie

08. 04. 2021

V reakci na poptávku investorů je od 1. dubna 2021 možné ve fondu r2p Invest SICAV, a.s. nakoupit novou emisní třídu akcií. Tato třída nabízí nákup dividendových (DIA) a prioritních investičních akcií (PIA) s předpokládaným vysokým výnosem 6,4 – 7,4 % p.a. v eurech.

Dosud bylo možné obchodovat pouze s korunovými akciemi s případnou konverzí do eura.

„Díky tomuto kroku jsme se zařadili mezi jeden z mála fondů v Česku, který dává investorům možnost upisovat do fondu v eurech,“ uvádí Petr Žáček, člen představenstva a obchodní ředitel společnosti Snapcore a.s., která je zřizovatelem fondu.

Investoři mají možnost nákupu dividendových investičních akcií s pravidelnou čtvrtletní výplatou jako zálohou na podíl ze zisku. Tyto akcie podléhají na rozdíl od prioritních investičních akcií srážkové dani. Výnos z prioritní investiční akcie je vyplácen po třech letech a je osvobozen od daně.

Redistribuční model fondu zajišťuje investorům slibovaný výnos 7,4 – 8,4 % p.a. v případě korunových akcií a 6,4 – 7,4 % p.a. v případě eurových akcií. Pokud je výnos fondu nižší než 7,4 % p.a., respektive 6,4 % p.a.,  pak zakladatelé fondu dorovnávají z jimi držených výkonnostních investičních akcií slíbenou minimální výši výnosu, a to až do výše vlastních zdrojů.

Fond kvalifikovaných investorů r2p Invest SICAV, a.s. byl zřízen v roce 2018 společností Snapcore a.s. Obhospodařovatelem a administrátorem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. Majetek fondu na konci minulého roku dosáhl necelé půl miliardy korun. Investiční strategie spočívá v dosažení maximálního zhodnocení finančních prostředků investorů, tedy akcionářů fondu s přímými i nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek. Svou pozornost fond zaměřuje na rostoucí trhy, a to především Rusko, Severní a Jižní Ameriku, Jihovýchodní Asii a střední Evropu.

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o  investičních společnostech a  investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i  stoupat a  návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v  předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k  dispozici na http://www.avantfunds.cz/ informacni-povinnost/.

 

Zpět na Archiv článků