Fond r2p invest SICAV zpřetrhal vazby s Ruskem a zdvojnásobil aktiva na hodnotu přes miliardu korun

29. 08. 2022

Fond kvalifikovaných investorů r2p invest SICAV, a.s. reagoval na světovou situaci rozkročením do dalších částí světa. Zdvojnásobil svoje aktiva na více než miliardu korun a dělí se o nadměrné zisky s akcionáři. Své portfolio zmenšil o společnosti podnikající na území Ruské federace z důvodu politické situace v Evropě, s tím spojenými komplikovanými finančními procesy. Zároveň ale do majetku přibyly společnosti z Česka, Slovenska a Indie.

Výnosy na PIA (prioritní investiční akcie) a DIA (dividendové investiční akcie) dosáhly od 1. ledna 2021 do 31. března 2022 vrchní slibované hranice 10,5 %. Výsledky výkonnostních investičních akcií (VIA) dosáhly za stejné období závratných 31,2 %.

„Zajímavý hospodářský výsledek a zhodnocení našich akcií jsme očekávali. Recese ekonomik v zemích našeho podnikání nám v současné době dává možnost skokového růstu,“ říká majoritní vlastník skupiny SNAPCORE Viktor Dokučajev.

Odcházíme z Ruska

Společnosti Fairdip Finance, Viruchai Dengi a MBA Finance Rusko už nejsou součástí investičního portfolia fondu. Byly prodány za více než 14,2 milionů eur. Fond tak dokázal prodat tato aktiva za vyšší než účetní hodnotu.

Aby zakladatelé diverzifikovali geografické působení fondu a posílili jeho aktiva, vložili do fondu společnosti MBA Finance ČR, MBA Finance SK a MBA India v celkové vkládané hodnotě 180 milionů korun českých.

Přestože je trh s pohledávkami v Rusku velmi zajímavý, fond mění svou orientaci na ostatní stávající i nová teritoria. „Stále vidíme profitabilní a rostoucí trend v Asii, a to hlavně v Číně, Indonésii a Filipínách, kde zvyšujeme podíl spolupráce jak s bankovním sektorem, tak také s finančními společnostmi,“ dodává Dokučajev.

Stále se rozrůstáme

Zakladatelé fondu spouští start-up v Egyptě, který taktéž plánují vložit do fondu. Analytici v těchto dnech provádí analýzu pohledávkového trhu v Egyptě. „Považujeme ho za velmi perspektivní a přesně zapadá do naší teritoriální strategie rozšíření holdingu pro dalších 5 let“ komentuje Dokučajev.

Prostřednictvím singapurské společnost r2p INVEST PTE. LTD. získal fond i americkou pobočku MBA s názvem EPA. Již od loňského roku pod fondem roste i společnost r2p LA&CS (Brazílie i Mexiko), která po necelých dvou letech působení předpokládá, že se na konci roku 2022 dostane do černých čísel.

Asie i Evropa

Turbulentní prostředí v Evropě nám dává možnost podobného růstu jako v Asii. Singapurská r2p invest se stále více zaměřuje na vyhledávání lokálních společností s potencionálem pravidelného odprodeje NPL (non performing loan) a tím tak bude mít možnost získat větší podíl na trzích našeho působení. Prostřednictvím slovenské M.B.A Finance jsme zažádali o licenci na Slovensku (Žádost o udělení povolení na poskytování spotřebitelských úvěrů bez omezení rozsahu, pozn. red.).

Nejsou to však jen retailové dluhy, které skupinu zajímají. Plán pro konec roku 2022 a také pro následující rok 2023 je více zapojit analytiky do vyhledávání komerčních dluhů, které jistě s propadem ekonomik přijdou a jejich cena bude stále zajímavější. A primární zaměření bude hlavně na střední, východní a jižní Evropu.

Velmi zajímavou novou destinací je pro skupinu v Evropě Srbsko. Na úrovni centrální banky zde pracuje na licenci, která umožní nákup jak komerčních, tak hlavně retailových NPL. Tento trh byl pro nákup dluhových portfolií dlouho dobu zavřený, ale i tam se dá předpokládat v nebližší budoucnosti otevření trhu.

V poslední řadě stojí za zmínku i kyperská Ta Meri Finance. Za poslední rok byl její nárůst v segmentu financování luxusních vozidel skoro 118 %. K 31.7.2022 byl počet financovaných vozů 570 kusů a hodnota portfolia přesáhla 14 mil eur.

Navýšení zhodnocení na PIA a DIA

I přes značně nervózní období posledních měsíců se fond rozhodl zvýšit hranici výnosů investičních akcií, a to z několika důvodů. Hlavním je zvýšení základní úrokové sazby ČNB včetně vysoké meziroční inflace. Fond je schopen skrze své dceřiné společnosti nakupovat pohledávková portfolia se slevou výraznější než v minulých letech a následně zakoupená portfolia efektivně spravovat. „Chceme se proto podělit se svými partnery, respektive akcionáři fondu, o zisk z těchto portfolií,“ říká Dokučajev.

Z těchto důvodů zvedá fond od 1. 7. 2022 výnosy z PIA (prioritní investiční akcie) a DIA (dividendové investiční akcie) ze stávajících 7,4 – 8,4  % p.a. na 9 – 10 % p.a. v českých korunách. U eurových akcií pak zvyšujeme výnos z 6,4 – 7,4 % p.a. na 8 – 9 % p.a.

Toto zvýšení výnosů z uvedených akcií se týká jak stávajících akcionářů, tak také nových a platí na 12 měsíců čili do 1.7.2023. Pevně věříme, že toto navýšení výnosu zaujme, neb jde ruku v ruce s naším firemním krédem: „Dobrý byznys je kouzlem umět se podělit o výnos“

Děkujeme za důvěru všem partnerům a akcionářům. Věříme, že v následujících měsících přijdeme s dalšími pozitivními zprávami, které potvrdí naše lukrativní predikce.

 

 

r2p invest SICAV je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Další informace o fondu naleznete zde: https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/r2p-invest-sicav-a-s/

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/ . V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Zpět na Archiv článků


Dne 1. 4. 2024 proběhlo sloučení (fúze) SNAPCORE a.s. se společností SNP INVEST, investičním fondem. Výsledkem je vytvoření jedné společnosti, která se stává nástupcem obou původních. Společnost SNAPCORE a.s. tímto zanikla a veškerá práva, povinnosti a závazky přešly na společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejen k proběhlé fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní důvěru. A nově jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na novou kapitolu.


Zavřít | Navštívit snpinvest.cz