Ing. Ludvík Miška: „Díky výběru investic jsme byli schopni dosáhnout zhodnocení přesahující 40 % pro výkonnostní investiční akcie.“

17. 08. 2023

Ing. Ludvík Miška, mladá krev ve společnosti r2p invest SICAV, a.s., kde působí jako správce fondu. Jak se k fondu kvalifikovaných investorů dostal, co ho na této práci baví a jak se společnosti pod jeho správou v poslední době daří? Nejen o tom je následující rozhovor.

1.Aktuálně působíte jako správce fondu r2p invest SICAV. Můžete nám fond, potažmo vaši pozici v něm, trochu přiblížit?

r2p invest SICAV, jehož vlastní kapitál dnes přesahuje hodnotu 1,6 miliardy korun, se zaměřuje na investice do firem zabývajících se nákupem a inkasem pohledávek po splatnosti. Fond využívá mnoholeté zkušenosti majitelů a členů širokého týmu, expertízu a širokou síť kontaktů ve finančních institucích po celém světě. Díky tomu dokáže nakupovat pohledávky v průměru mezi 1-3 % z nominální hodnoty. Následně tyto pohledávky umisťuje do svých dceřiných společností, jež se zabývají provozem call center. Ty poté tyto pohledávky obsluhují. Díky propojení investora a operátora do jedné skupiny je fond schopen dosahovat nadstandardních výnosů s rozložením rizika.

Operativu v r2p invest SICAV perfektně řídí majitel firmy. Já, jakožto člen investičního výboru, (ne)doporučuji alokaci volných prostředků, a to, jak za účelem rozšíření kapacit, tak za účelem výběru portfolia. Díky výběru investic naším týmem jsme byli schopni loni dosáhnout zhodnocení přesahující 40 % pro výkonnostní investiční akcie.

2. Vaše role přímo ve fondu je poměrně čerstvá. Jak probíhala cesta, kterou jste se sem dostal?

Cesta to byla poměrně přirozená. Během studia na VŠ jsem začínal brigádou v EY v týmu Financial accounting advisory services. Následně jsme s kamarády založili firmu na algoritmické obchodování a věnoval jsem se individuální správě akciových portfolií. Algoritmické obchodování jsme postupně utlumili, ve správě ale pokračuji dál.

Následně jsem během léta dostal nabídku na pozici ředitele správy majetku investiční společnosti Avant. A tam přišlo to osudové štěstí, když jedním z mých klientů byl právě fond r2p invest. Po 2 letech v Avantu jsem usoudil, že je čas jít o dům dál a po krátkém intermezzu jsem se rozhodl stát se členem skupiny r2p, která mě svou činností zaujala už v pozici mého klienta.

3. Co vás nakonec přimělo k tomu navázat novou spolupráci a ze společnosti AVANT přejít do týmu fondu r2p invest SICAV?

Byly to především dvě věci. Prvním impulsem bylo vedení firmy a její tým, se kterými jsem pracoval na správě fondu r2p invest. Přesněji řečeno jsem zjistil, že to jsou profesionálové s přátelským přístupem. Navíc se jedná o prostředí, kde cítím, že se můžu dále učit a rozvíjet se. To vše navíc s bonusem mezinárodního přesahu, jelikož máme pobočky po celém světe od Singapuru až po USA. A já mám možnost se do všech našich poboček a call center podívat.

Druhou věcí byl krásně statistický business, v rámci kterého musíte vědět co a za kolik máte koupit a jaká je pravděpodobnost, že se vám dané portfolio vrátí. A to mě baví.

4. V minulém roce jste byl součástí poměrně zásadního rozhodnutí, kterým bylo zbavit se v rámci fondu veškerých ruských vazeb. Byl tento krok pro fond pozitivní?

Tento krok byl určitě pozitivní, a to především z hlediska snížení rizika, jež tyto investice nesly. Podařilo se nám divestovat zavýhodných podmínek pro náš fond, a to i přes turbulentní období, kterým loňské jaro bylo. Pro držitele akcií třídy VIA se tím snížila volatilita oproti stavu, kdybychom se těchto vazeb nezbavili. A pro držitele PIA a ostatních akcií to znamená větší jistotu v garanční mechanismus.

5. O tom, že se fondu opravdu daří, svědčí i aktuální výsledky z poslední výroční zprávy. Hodnota výkonnostní investiční akcie (VIA) se vyšplhala na 40,55 %, prioritní investiční akcie (PIA) pak na 9,6 %. Můžete vysvětlit, v čem je tento nárůst zásadní?

Nárůst VIA o 40,55 % je určitě zásadní pro její držitele. Tedy především pro zakladatele fondu, management skupiny a dále pro partnery, kteří se zasloužili o náš úspěch poskytnutím kapitálu. Skvělá zpráva to je i pro držitele PIA, kterým VIA „garantuje“ výnos až do výše 9-10 % p.a. PIA akcionáři vidí, že fond má dostatečné rezervy na udržení této výnosnosti. Zároveň je poměr VIA:PIA akcií nižší než 1:1, přičemž jako bezpečný se udává do 1:3. Fond tak vysoce převyšuje požadavky na tento poměr a držitelé PIA tak mohou v klidu spát.

6. Vyplývají z výroční zprávy nějaké další úspěchy, které byste rád zmínil?

Především perfektní výkon naší singapurské pobočky, která nás nepřestává mile překvapovat. Jí nakoupená pohledávková portfolia vydělávají více, než jsme sami předpokládali a je vidět, že znalec a auditor fondu toto zohlednili v její hodnotě v účetní závěrce.

7. Zdá se, že fond zažívá skutečně úspěšné období. Jaké jsou vaše plány v nejbližší budoucnosti?

V blízké budoucnosti budeme dále rozvíjet vysokomaržové země a nakupovat v těchto regionech portfolia. Konkrétně se jedná především o jihovýchodní Asii, nicméně i Amerika vypadá, že by mohla nést podobný výnos. A tím se nám snad podaří vybudovat další vysoce profitabilní oblast – tentokrát na druhém konci planety.

8. Začíná se mluvit o tom, že chystáte otevření nového samosprávného fondu. Můžete nám o něm už teď prozradit nějaké podrobnosti?

Bude to taková sestra fondu r2p Invest s trochu jiným vztahem mezi fondem a investorem. Nicméně cílová aktiva budou v zásadě stejná. Na detaily se ale určitě už brzo můžeme těšit od pana Petra Žáčka.

9. Jako správce fondu r2p invest SICAV máte přehled o všem, co se uvnitř děje. Jak byste přesvědčil potenciální investory, že by měli investovat právě u vás?

Myslím, že přesvědčovat potenciální investory není třeba – každý se může podívat na naši historii a zjistí, že fond r2p invest SICAV má za sebou několik úspěšných let, kdy pokaždé předčil očekávání. Dnes přesahuje hodnota jeho aktiv 1,6 mld Kč, udržuje vysoce bezpečný poměr VIA:PIA a zároveň se dokáže se všemi investory dělit o vysoké výnosy, které ale nejsou volatilní.

Pokud ani toto váhajícímu investorovi nestačí, tak mohu prozradit alespoň to, že se nacházíme na vrcholu fáze pohledávkového cyklu. To znamená, že jsme schopni nakupovat levněji než v minulých letech a na výsledcích fondu to bude znát. A to především v následujících měsících, proto držíme vyšší úroveň výnosů a odměn pro všechny partnery. Nicméně očekáváme, že výši odměn budeme od příštího roku snižovat s tím, jak se bude pohledávkový trh a úrokové sazby vracet do normálu.

10. Je ještě něco, co byste čtenářům na závěr rád vzkázal?

Závěrem bych chtěl poděkovat nejen mým kolegům, ale i partnerům a investorům, kteří nám, především v průběhu těžkých let, projevili důvěru. Díky tomu jsme společně dokázali zhodnotit naše investice. Věřím, že jsou všichni spokojeni s našimi dosavadními výkony a nadále zůstaneme v jejich přízni. Protože bez nich bychom nikdy nedisponovali takovými prostředky, které nám umožňují být spolehlivými partnery a výhodně nakupovat portfolia.

Zpět na Archiv článků