Fairdip Finance: výsledky za první pololetí 2020

11. 08. 2020

Výsledky z července jasně dokazují, že po krátkodobém oslabení způsobeném světovou pandemií se naše společnost Fairdip Finance zotavila. Během karantény i po karanténě společnost přijala nezbytná opatření ke snížení nákladů, aby předešla hrozícím rizikům.

Byla například omezena výplata nových půjček. Po nepříliš příznivém dubnu a květnu se tržby v červnu vrátily na úroveň před karanténou (3 miliony ruských rublů) a v červenci se prudce zvýšily a dosáhly 13,8 milionu ruských rublů. Tím překročily plán o 38 procent. Stalo se tak díky nové obchodní linii, na kterou jsme se zaměřili.

Stejně tak se zotavila i schopnost našich klientů splácet. V důsledku karantény v dubnu a květnu splátkovost poklesla, avšak v červnu a červenci se vrátila na úroveň před krizí.

Navzdory všem rizikům, které současná situace přinesla, má společnost Fairdip Finance jedinečnou příležitost posílit na trhu. V důsledku pandemie ruská ekonomika zpomalila a banky omezily vyplácení nových půjček kvůli obavám spojeným se schopností klientů splácet dluhy. Tato situace otevírá dveře společnostem, které vyplácejí půjčky jištěné nemovitostmi. Mezi ně patří i Fairdip Finance.

Zpět na Archiv článků