Petr Žáček – rok 2022 byl náročný, přesto úspěšný

23. 12. 2022

Rok 2022 se nezadržitelně chýlí ke konci. Byl to rok změn a zvratů, ale také úspěchů, ze kterých se holding Snapcore těší. A teď je ten správný čas si je všechny připomenout a shrnout.

V lednu jsme do nového roku vstupovali v plné síle. Ve správě společnosti r2p Singapore jsme měli 47 portfolií, které v uplynulém roce vykazovaly pozitivní výsledky. Naším cílem bylo portfolia nadále rozšiřovat a pokračovat na vlně úspěchů.

Hned z kraje roku jsme se museli, podobně jako zbytek světa, postavit nepříznivé situaci v souvislosti s událostmi na Ukrajině, potažmo v Rusku. Bez váhání jsme začali reagovat ukončením vazeb s Ruskem, což znamenalo odprodej ruských společností z našeho fondu. Nastala otázka, jak se se snížením aktiv vypořádáme. Netrvalo ale dlouho a přišla jasná odpověď. Řešením bylo ocenit a vložit aktiva z Evropy a Indie a soustředit se na nákup dluhových nesplacených portfolií v dalších zemích. Začali jsme diverzifikovat naše působení do dalších světových oblastí a pomyslnou mezeru vyplnili novými příležitostmi. Došlo k rozšíření naší činnosti v rámci České republiky a Slovenska, hlavně také v Severní a Jižní Americe (Mexiko Brazílie), Filipín ale hlavně Indonésie. To vše napříč bankovním sektorem, finančními i Fintech společnostmi.

Radost nám bezesporu dělá i naše skupina TAMERI. Během roku vystoupal počet financovaných vozů na číslo 730 a objem portfolia převýšil 17 mil Euro. Je to překročení plánu pro rok 2022 o 29 %. Byznys se stabilizoval, objem roste a TM se stále více dostává do podvědomí obchodní sítě s automobily.

Ač jsme si prošli náročným obdobím, dokázali jsme situaci obrátit v pozitivní vývoj a naplnit cíl, se kterým jsme do roku 2022 vstupovali. Původním i novým portfoliím se daří, stanovené plány nadále plníme a úspěch celé společnosti roste. A v tu chvíli, přibližně v polovině roku, přichází ne scénu naše firemní krédo: „Dobrý byznys je kouzlem umět se podělit o výnos“.

ČNB zareagovala na vysokou inflaci zvýšením základní úrokové sazby. Díky tomu jsme schopni skrze dceřiné společnosti nakupovat nová pohledávková portfolia s výraznější slevou než v minulých letech. Rozhodli jsme se s akcionáři fondu podělit o zisk a od 1. 7. 2022 zvýšili výnosy z PIA a DIA z původních min 7,4 max 8,4 % p.a. na 9-10 % p.a. v českých korunách.

Na konci roku 2022 se těšíme z úspěchů, kterých jsme dosáhli a z pocitu, že se dokážeme postavit i takovým výzvám, jaké se před nás postavily tentokrát. A s čím vstupujeme do nového roku 2023? Kromě aktuálních 63 portfolií ve správě si s sebou neseme také obrovskou motivaci a chuť nadále rozšiřovat naše působení ve světě.

Chtěl bych Vám, vážení investoři a obchodní partneři, poděkovat za obrovskou důvěru, které se nám od Vás v tom těžkém roce 2022 dostalo. Popřát Vám krásné svátky, pohodu v rodinném kruhu a do roku 2023 popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.

 

 

Petr Žáček

Člen představenstva společnosti SNAPCORE, a.s.

Zpět na Archiv článků


Dne 1. 4. 2024 proběhlo sloučení (fúze) SNAPCORE a.s. se společností SNP INVEST, investičním fondem. Výsledkem je vytvoření jedné společnosti, která se stává nástupcem obou původních. Společnost SNAPCORE a.s. tímto zanikla a veškerá práva, povinnosti a závazky přešly na společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejen k proběhlé fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní důvěru. A nově jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na novou kapitolu.


Zavřít | Navštívit snpinvest.cz