This page is available in Czech language only.

Petr Žáček – rok 2022 byl náročný, přesto úspěšný

23. 12. 2022

Rok 2022 se nezadržitelně chýlí ke konci. Byl to rok změn a zvratů, ale také úspěchů, ze kterých se holding Snapcore těší. A teď je ten správný čas si je všechny připomenout a shrnout.

V lednu jsme do nového roku vstupovali v plné síle. Ve správě společnosti r2p Singapore jsme měli 47 portfolií, které v uplynulém roce vykazovaly pozitivní výsledky. Naším cílem bylo portfolia nadále rozšiřovat a pokračovat na vlně úspěchů.

Hned z kraje roku jsme se museli, podobně jako zbytek světa, postavit nepříznivé situaci v souvislosti s událostmi na Ukrajině, potažmo v Rusku. Bez váhání jsme začali reagovat ukončením vazeb s Ruskem, což znamenalo odprodej ruských společností z našeho fondu. Nastala otázka, jak se se snížením aktiv vypořádáme. Netrvalo ale dlouho a přišla jasná odpověď. Řešením bylo ocenit a vložit aktiva z Evropy a Indie a soustředit se na nákup dluhových nesplacených portfolií v dalších zemích. Začali jsme diverzifikovat naše působení do dalších světových oblastí a pomyslnou mezeru vyplnili novými příležitostmi. Došlo k rozšíření naší činnosti v rámci České republiky a Slovenska, hlavně také v Severní a Jižní Americe (Mexiko Brazílie), Filipín ale hlavně Indonésie. To vše napříč bankovním sektorem, finančními i Fintech společnostmi.

Radost nám bezesporu dělá i naše skupina TAMERI. Během roku vystoupal počet financovaných vozů na číslo 730 a objem portfolia převýšil 17 mil Euro. Je to překročení plánu pro rok 2022 o 29 %. Byznys se stabilizoval, objem roste a TM se stále více dostává do podvědomí obchodní sítě s automobily.

Ač jsme si prošli náročným obdobím, dokázali jsme situaci obrátit v pozitivní vývoj a naplnit cíl, se kterým jsme do roku 2022 vstupovali. Původním i novým portfoliím se daří, stanovené plány nadále plníme a úspěch celé společnosti roste. A v tu chvíli, přibližně v polovině roku, přichází ne scénu naše firemní krédo: „Dobrý byznys je kouzlem umět se podělit o výnos“.

ČNB zareagovala na vysokou inflaci zvýšením základní úrokové sazby. Díky tomu jsme schopni skrze dceřiné společnosti nakupovat nová pohledávková portfolia s výraznější slevou než v minulých letech. Rozhodli jsme se s akcionáři fondu podělit o zisk a od 1. 7. 2022 zvýšili výnosy z PIA a DIA z původních min 7,4 max 8,4 % p.a. na 9-10 % p.a. v českých korunách.

Na konci roku 2022 se těšíme z úspěchů, kterých jsme dosáhli a z pocitu, že se dokážeme postavit i takovým výzvám, jaké se před nás postavily tentokrát. A s čím vstupujeme do nového roku 2023? Kromě aktuálních 63 portfolií ve správě si s sebou neseme také obrovskou motivaci a chuť nadále rozšiřovat naše působení ve světě.

Chtěl bych Vám, vážení investoři a obchodní partneři, poděkovat za obrovskou důvěru, které se nám od Vás v tom těžkém roce 2022 dostalo. Popřát Vám krásné svátky, pohodu v rodinném kruhu a do roku 2023 popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky.

 

 

Petr Žáček

Člen představenstva společnosti SNAPCORE, a.s.

Zpět na Archiv článků