Oznámení o fúzi (sloučení) společností

11. 04. 2024

Vážení obchodní partneři/investoři,

obracíme se na Vás jménem společnosti SNAPCORE a.s. a SNP INVEST, investiční fond, a.s., u kterých probíhal proces sloučení (fúze). Jeho výsledkem bude vytvoření jediné společnosti, která se stane nástupcem obou výše uvedených.

Nástupnickou společností se stane SNP INVEST, investiční fond, a.s., která je držitelem platné licence České národní banky (dale jen jako „ČNB”) k působení jako samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů podle § 8odst. 1 ZISIF, ktery je oprávněn shromažďovat peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů dle § 272 odst. 1 ZISIF. Společnost SNAPCORE a.s. po dokončení procesu sloučení (fúze) zanikne a veškerá práva, povinnosti a závazky přejdou na nástupnickou společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

Celý proces fúze byl připravený a je realizován na základě konzultací a pravních stanovisek renomované právní kanceláře v souladu s právním řádem České republiky i Evropské unie.

Pro Vás, naše obchodní partnery, se procesem fúze z hlediska obchodních podmínek a parametrů obchodního vztahu (podnikatelské půjčky) nic nemění. Z hlediska Vašeho postavení, jako věřitele společnosti SNAPCORE a.s., se změní pouze to, ze se stanete věřiteli nástupnické společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. Stanete se investory fondu kvalifikovaných investorů se všemi benefity, které Vám nově toto postavení přináší. SNP INVEST, investiční fond, a.s. (dále jen jako ,,Fond“) totiž podniká na základě licence ČNB a jako samosprávný investiční fond podléhá i jejímu dohledu a regulaci. Dohled ČNB znamená i vyšší kontrolu prostředků z hlediska AML procesů (opatření proti praní tzv. špinavých peněz). Fond dále využívá služeb depozitáře a auditora. Fungování Fondu, včetně nakládání se svěřenými finančními prostředky, je přesně definováno v platném statutu Fondu, který byl schválen ČNB a jehož dodržovaní podléhá kontrole depozitáře Fondu. Statut Fondu budete mít dostupný vždy na stránkách Fondu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru, kterou nám projevujete. Jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na pokračování této spolupráce v budoucnosti.

V připadě jakýchkoliv dotazů, nejen k probíhající fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

S úctou

Ing. Pavel Makovec

člen predstavenstva
SNP INVEST, investiční fond, a.s.

a

Petr Žáček
člen představenstva
SNAPCORE a.s.

Zpět na Archiv článků


Dne 1. 4. 2024 proběhlo sloučení (fúze) SNAPCORE a.s. se společností SNP INVEST, investičním fondem. Výsledkem je vytvoření jedné společnosti, která se stává nástupcem obou původních. Společnost SNAPCORE a.s. tímto zanikla a veškerá práva, povinnosti a závazky přešly na společnost SNP INVEST, investiční fond, a.s.

V případě jakýchkoliv dotazů, nejen k proběhlé fúzi, jsme Vám plně k dispozici na kontaktních spojeních uvedených na našem webu www.snpinvest.cz.

Jménem společnosti SNAPCORE a.s. Vám děkujeme za dosavadní důvěru. A nově jménem společnosti SNP INVEST, investiční fond, a.s. se těšíme na novou kapitolu.


Zavřít | Navštívit snpinvest.cz